It & Media

Vi jobbar med företag inom It & Media branschen

Säkerhetslösningar

som har en fokus på att förbättra säkerheten

Innovationer

genom innovativa idéer, teknologier och arbetssätt.

3 Prospects Case Method

När vi jobbar så fokuserar vi på att inte bara investera rent kapital utan även kunskap och erfarenhet.

Case Method

När vi jobbar med ett case så fokuserar vi på att jobba
aktivt med casebolaget och lösa de problem och hinder de har.
Detta medför att vi på ett enkelt sätt kan bidra med
kunskap och erfarenheter samt få en tydlig bild
och överblick över situationen

 

Vårt fokus ligger inte på att pumpa in pengar och låta
entreprenören själv lösa problemet. Vi tror på en hybridlösning
där vi tillsammans med nyckelpersoner från casebolaget löser de
hinder och problem man har för att skapa ett så bra resultat som möjligt.

 

Det är en självklarhet för oss att vi ska göra allt vi kan för att
hjälpa casebolaget nå sina mål. Efter en femårsperiod, förutsatt att caset
når sitt mål så avyttrar vi det delvis eller helt.
 • Prospektering

  Vi identifierar intressanta bolag & utvärderar produkten/tjänstens potential

 • Kontroll

  Visar sig caset intressant så tar vi kontroll över bolaget och ser till att identifiera problemområden

 • Investering

  Vi investerar kunskap och kapital och styr upp tidigare identifierade områden

 • Avyttring

  Efter period när alla problemområden är åtgärdade och vi har tagit konceptet till en ny nivå så avyttras caset.

Om 3 Prospect Invest AB (Publ.)

Antal aktieägare
Antal aktiva cases
Cases i pipen